Aanvraag autolening

Voor de aanvraag van uw autolening moet u een aantal documenten kunnen tonen aan uw financiële instantie. Dankzij de documenten kunnen zij in de eerste plaats vaststellen wie u bent en in de tweede plaats kunnen zij hier hun oordeel op baseren.

Welke documenten zijn nodig?

In elk geval een paspoort of een ander officieel document waaruit blijkt wie u bent. Daarnaast wil de financiële instantie altijd een bewijs van inkomen zien. Dit kan dus een kopie zijn van uw laatste loonstrook of zelfs meerdere loonstroken om te kijken of uw inkomen elke maand stabiel is.

Daarnaast wil een financiële instelling ook weten welke bezittingen u allemaal heeft. Zo kunnen zij bijvoorbeeld vragen naar een afschrift van uw bankrekening om te zien over hoeveel financiële ruimte u beschikt in de vorm van spaargeld. Wellicht heeft u ook een woning? Ook een woning wordt gezien als bezit en dus ook meegenomen in het vermogen dat u heeft.

In de laatste plaats wil een financiële instantie ook altijd weten of u wellicht nog ergens schulden heeft openstaan. U kunt hier maar beter open kaart over spelen, want als zij er later achter komen dat u heeft gelogen kan dit wel eens vervelde gevolgen voor u hebben. Hou dus nooit dingen achter, want deze komen uiteindelijk altijd boven tafel.