Autolening is goedkope leningvorm

Wat eigenlijk direct opvalt bij het bekijken van verstrekkers van de autolening is natuurlijk dat zij ook meerdere leningen voor u in de aanbieding hebben, maar dat deze wat de rentevoet betreft vaak toch niet zo goedkoop zijn als dat de autolening is. Kijkt u bijvoorbeeld naar een persoonlijke lening in plaats van een autolening, dan ziet u hier al snel rentevoeten van boven de 10% voorbij komen, terwijl er voor een autolening met een gunstige rentevoet nog niet eens 4% aan rente hoeft te worden betaald. Dit zijn dus aanzienlijke verschillen en wellicht dat mede hierdoor ook de het populair zijn van de autolening enigszins is te verklaren. Ook andere leningen zijn toch vaak opvallend veel duurder dan de autolening. Dit blijkt niet alleen uit de rentepercentages, maar ook uit de lening simulaties die daarbij worden gedaan.

Welke leningen zijn nog meer goedkoop?

Een heleboel leningen zijn dus aardig wat duurder dan een lening voor de auto, maar bijvoorbeeld een lening die gebruikt wordt voor de aanschaf van zonnepanelen of een zonneboiler is vaak ook relatief goedkoop en zweeft zo ergens rond de 3 à 4 procent. Misschien dat u daar ook wel in geïnteresseerd bent, want een dergelijke lening is een prima investering in de toekomst en in duurzaamheid. De kans dat u hiermee namelijk op lange termijn kunt gaan besparen en zeker reëel te noemen. In elk geval zijn dus ook van dat soort leningen de rentepercentages zeer degelijk. Een simulatie voor zulke leningen zal ook uitwijzen dat het verloop vaak wel gunstig is. In feite zegt de JKP heel veel over de autolening in kwestie.